user_mobilelogo

Provozní řád

Rodinné centrum Provázek slouží pro vzájemné setkávání rodičů a rodin s malými dětmi. Určitě si všichni přejeme, aby nám spolu bylo příjemně. K tomu pomohou následující pravidla:Hrosik

 • zodpovědnost za dítě i sebe máte celou dobu pobytu v RC, dbejte prosím na bezpečnost a zdraví
 • po příchodu se zapište do prezenční listiny a zaplaťte příspěvek na provoz RC
 • při vstupu se přezouvejte
 • za věci, které necháte v RC ležet bez dozoru, neručíme
 • svačte u stolečku
 • průběžně se podílejte na úklidu hraček
 • škodu vzniklou na zařízení a hračkách hlaste
 • v případě úrazu je v prostorách RC k dispozici lékárnička, úrazy hlaste a zapište do knihy úrazů
 • použité jednorázové pleny odneste s sebou, nevyhazujte je prosím v RC
 • nenavštěvujte RC v době nemoci (buďte k sobě ohleduplní a nevoďte děti do RC nemocné, třeba i jen při podezření na začínající chorobu)
 • v RC je dětem k dispozici nočník nebo WC – po svém dítěti ukliďte (vyneste a vypláchněte nočník nebo spláchněte WC), vždy své dítě na WC doprovoďte
 • své nápady, přání, stížnosti a doporučení zapisujte prosím do knihy k tomu určené (je volně přístupná)
 • svým podpisem v evidenci docházky stvrzujete souhlas s těmito pravidly
 

GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu a GDPR v Rodinném centru Provázek, z. s., se sídlem Trnkova 589/3, Olomouc.

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá těmto pravidlům:

 • Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů na programové nabídce našeho centra.
 • Účelem zpracování osobních údajů je předávat včasné informace o programech a službách našeho centra.
 • Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami.
 • Osobní údaje nám svěřené neposkytujeme dalším osobám nebo organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
 • Osobní údaje likvidujeme poté, co uživatel přestane využívat programovou nabídku nebo služby našeho centra.
 • Fotodokumentace je prováděna výhradně za účelem doložení uskutečnění akce a za účelem prezentace činnosti RC Provázek.