user_mobilelogo

 

ing. Pavel Mečkovský M.A., statutární zástupce

Manažerka projektu - Lenka Poskočilová, M.A., DiS.

Koordinátorka - 

Animátorky programů pro děti - Michaela Heinzová, Markéta Ohlídalová

 

Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolníky, odborníky a externími lektory