user_mobilelogo

Občanské sdružení Rodinné centrum Provázek navazuje na činnosti RC Provázek, které v letech 2001 – 2012 patřilo pod o. s. Pro Vás. Od ledna roku 2012 máme svoji právní subjektivitu, sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra.

 

Poslání

Posláním rodinného centra Provázek je podpořit hodnotu a nezastupitelnou roli rodiny ve společnosti. Poskytujeme rodičům s malými dětmi možnost načerpat síly po stránce duševní, duchovní i fyzické.

 

Cíle

  • Předejít sociálnímu vyloučení žen na mateřské a rodičovské dovolené.
  • Zajistit odborné i laické poradenství a vzdělávání rodičů.
  • Podpořit rodičovské role.
  • Předávat křesťanské hodnoty v oblasti rodiny, výchovy a manželství.
  • Umožnit rodičům a rodinám s dětmi smysluplně využívat čas.
  • Umožnit dětem rozvíjet se v pohybových, smyslových a jiných dovednostech a učit je prvním kontaktům s vrstevníky.
  • Podpořit mezigenerační vztahy.

 

Historie

2001 - 2006 Probíhala činnost na dobrovolnické bázi nadšených maminek na MD nebo RD
Od roku 2006 Začíná spolupráce s jinými MC v Olomouckém kraji, členství v Síti MC.
2007 První zaměstnanec, profesionalizace činnosti, ocenění Společnost přátelská rodině, partnerství v projektu ESF.
2008 Inovace a rozšíření prostor, rozšíření otevírací doby, dva zaměstnanci na zkrácené úvazky, více jednorázových akcí, partnerství ve vzdělávacích projektech Esf v rámci center Olomouckého kraje.
2009 - 2011 Pořádání víkendových akcí, táborů během léta, manželské konference, pokračování vzdělávacích aktivit v rámci partnerství v projektech Esf aj., hledání nových vhodnějších prostor.
2012 Stěhování do nových prostor na Štítného 10, pokračování v činnosti z předešlých let, rozšíření nabídky o kroužky pro děti, adaptačního programu pro děti před vstupem do MŠ, zaměření i na posílení mezigeneračních vztahů, registrace nového sdružení Rodinné centrum Provázek, o.s.
2013 činnost pod novým občanským sdružením, problémy s nedostatkem dotací, nutnost snížení pracovních úvazků, činnost pro rodiny s dětmi stejná jako v předešlém roce, rozšíření činnosti o osobní poradenství.